FB
Google Plus

Zastrzeżenia prawne

 
Zastrzeżenia prawne 
 

 
Wyłącznym dysponentem praw do merytorycznej i wizualnej koncepcji strony www.bmpolska.com jest B.M. Polska Sp. z o.o.
 
Kopiowanie i publikowanie logo, grafik, zdjęć oraz innych treści zawartych na stronie www.bmpolska.com - za wyjątkiem materiałów przygotowanych do pobrania - wymaga uzyskania zgody od B.M. Polska Sp. z o.o.
 
Strona wraz z jej elementami składowymi podlega ochronie prawnej stosownie do zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
 
B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację treści znajdujących się na stronie www.bmpolska.com, nie udziela również gwarancji, że prezentowane informacje mają charakter kompletny. Ryzyko wynikające z korzystania z zasobów strony www.bmpolska.com ponosi jej Użytkownik.

Wyłączny dystrybutor marek:

Zastrzeżenia prawne. Designed by eFRESH. Powered by CMS HYDRAportal