FB
Google Plus

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Wyłącznym dysponentem praw do merytorycznej i wizualnej koncepcji strony www.bmpolska.com jest B.M. Polska Sp. z o.o.. Kopiowanie i publikowanie logo, grafik, zdjęć oraz innych treści zawartych na stronie www.bmpolska.com - za wyjątkiem materiałów przygotowanych do pobrania - wymaga uzyskania zgody od B.M. Polska Sp. z o.o.. Strona wraz z jej elementami składowymi podlega ochronie prawnej stosownie do zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

B.M. Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację treści znajdujących się na stronie www.bmpolska.com, nie udziela również gwarancji, że prezentowane informacje mają charakter kompletny. Ryzyko wynikające z korzystania z zasobów strony www.bmpolska.com ponosi jej użytkownik.

Polityka prywatności

Polityka prywatności B.M. Polska Sp. z o.o. ma na celu optymalizację poziomu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony www.bmpolska.com.

B.M. Polska Sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje dane użytkowników strony internetowej www.bmpolska.com tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez spółkę.

Dane użytkowników uzyskiwane przez B.M. Polska Sp. z o.o. nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że taka jest wola osoby, której dane mają być udostępnione lub gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym biurem: office@bmpolska.com.
 

Kontakt

B.M. Polska Sp. z o. o.
ul. Połczyńska 100

01-302 Warszawa
tel. +48 22 533 52 90
fax: +48 22 533 52 99
e-mail: office@bmpolska.com

Wyłączny dystrybutor marek:

Zastrzeżenia prawne. Designed by eFRESH. Powered by CMS HYDRAportal